สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ
บริษัท เมืองชลวิศวกรรม ๖๐ จำกัด เป็นผู้ผลิตพาเลทเหล็กหรือบรรจุภัณฑ์เหล็ก (movable Rack) ตามแบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบพาเลทตามความต้องการของท่าน ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ในการทำงาน

1. เราให้บริการออกแบบ ผลิตขึ้นรูปชิ้นงานต่างตามความต้องการ
2. เราให้บริการซ่อมแซม พาเลทหรือ RACK ที่มีปัญหาหรือปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งาน ได้ตาม  ความต้องการใช้งานจริง
3. งานโครงสร้างเหล็กต่างๆ แก้ไข ต่อเติม ซ่อมแซม
4. รับเหมา ต่อเติม ซ่อมแซมโรงงาน

ativador office 2013